Česky English
GEM Agency


Race to Zero in Slovakia: Business
18. marec 2021, 9:00 - 13:00Aj keď si z globálnej pandémie koronavírusu možno odniesť len málo pozitív,  jedným z nich je, že podniky teraz viac rozumejú rušivému potenciálu nepredvídaných šokov. Rovnako dôležité bolo uvedomiť si potrebu zmeniť to, čo robíme a ako to robíme, a to oveľa rýchlejšie ako sme si pôvodne mysleli. „Race to Zero“ je globálna kampaň Organizácie spojených národov zameraná na mobilizáciu podpory zdravej, odolnej a bezuhlíkovej obnovy z pandémie, ktorá vytvorí dobre platené pracovné miesta, umožní inkluzívny a udržateľný rast, a pomôže predchádzať budúcim hrozbám.

Táto konferencia predstaví kroky, ktoré spoločnosti zo všetkých sektorov a všetkých veľkostí podnikajú s cieľom zosúladiť svoje stratégie a operácie tak, aby sa stali uhlíkovo neutrálnymi. Slovensko sa nedávno nasledovalo Spojené kráľovstvo a krajiny EÚ a zaviazalo dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Tú však bude možné, len ak budú podniky, mestá, regióny, univerzity a vláda na dosiahnutí tohto cieľa spolupracovať. Práve teraz je čas konať.

Přidat do kalendáře